Pravilno osenčen prostor nam zagotovi vgrajeno senčilo na zunanji strani, to so rolete. Rolete so skozi čas nadomestile polkne, zaradi lepšega izgleda in drugih funkcionalnih oblik. Prednost pred polkni je pri prihranku prostora, ker se rolete zvijejo v škatlo in ne zavzemajo prostora na fasadi in okoli okna. Prostor se lahko popolnoma zatemni ali pa le delno zasenči. Rolete vas učinkovito varujejo pred svetlobo toploto in vremenskimi neprilikami, kot je naprimer toča. Glede na obliko omarice se rolete delijo na več skupin:Omarica kamor se skrijejo rolete je lahko izvedena v podometni ali nadometni izvedbi, odvisno od želje naročnika. Predokenske rolete so samo ena izmed možnih izbir, ki jih lahko izberete pri novogradnjah ali obnovi vaše hiše. Predokenske podometne rolete so namenjene vgradnji pred nanosom fasade in so skrite pod fasado, predokenske nadometne rolete so vidne nad oknom in niso skrite pod fasadnim slojem, kar daje lep zaključek oknom.